Zamówienie Nr PP.042.18.2017 z dnia 2017-11-06 - Unieważnienie Pakietu II w przetargu pn. " Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie-

Tytuł Unieważnienie Pakietu II w przetargu pn. " Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie-
Numer PP.042.18.2017
Data wydania 2017-11-06

Znak sprawy: PP.042.4.18.2017                                                        Hajnówka, 06.11.2017 r.

                                       

 

 

                        Do Wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

                  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

  1. „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych

                          o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie- I etap" 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

            Powiat Hajnowski, działając zgodnie z art.  93 ust. 2 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu II Zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży.

 

Uzasadnienie:

Postępowanie w zakresie części Pakiet II Zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2017-11-06

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-11-06

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-11-06