Zamówienie Nr PP.042.4.14.2017 z dnia 2017-10-16 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: świadczenia usług facylitatorskich podczas spotkań realizowanych w ramach projektu ’’Puszcza i ludzie’’. Spotkania dotyczyć będą problemów społecznych związanych z różnorodnym spojrzeniem na sposób ochrony Puszczy Białowieskiej i rozwój regionu Puszczy Białowieskiej.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: świadczenia usług facylitatorskich podczas spotkań realizowanych w ramach projektu ’’Puszcza i ludzie’’. Spotkania dotyczyć będą problemów społecznych związanych z różnorodnym spojrzeniem na sposób ochrony Puszczy Białowieskiej i rozwój regionu Puszczy Białowieskiej.
Numer PP.042.4.14.2017
Data wydania 2017-10-16

Hajnówka, 16.10.2017

Oferenci uczestniczący w postępowaniu ofertowym

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: świadczenia usług facylitatorskich podczas spotkań realizowanych w ramach projektu ’’Puszcza i ludzie’’. Spotkania dotyczyć będą problemów społecznych związanych z różnorodnym spojrzeniem na sposób ochrony Puszczy Białowieskiej i rozwój regionu Puszczy Białowieskiej.

Powiat Hajnowski na podstawie Zarządzenia Nr 21/2017 Starosty Hajnowskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia procedur do projektu pn. "Puszcza i ludzie", w tym Procedury nr 1 szacowania wartości zamówienia, wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy dotyczącej zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 euro informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.

Zestawienie ofert po ocenie przez Zamawiającego:

L.

P-

Nazwa oferenta

Zgodność oferty z wymagani ami

formalny

mi

Cena brutto

Liczba

punktów

Doświadczenie

Liczba

punktów

Liczba

punktów

razein/Ranking

1

Mediatorzy.pl Sp. z o. o. ul. Irysa 17 05-092 Łomianki

TAK

32 100,00 zł

70 pkt

109 spotkań

30 pkt

100pkt/I

2

EKO-EFEKT Sp. z o. o. ul. Modzelewskiego 58A/89

02-679 Warszawa

TAK

49 815,00 zł

45,1 lpkt

31 spotkań

8,53 pkt

53,64pkt/ll

 

WYBRANO OFERTĘ:

Mediatorzy.pl Sp. z o. o. ul. Irysa 17, 05-092 Łomianki

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego. Biorąc pod uwagę kryteria oceny: cena i doświadczenie w przeprowadzeniu warsztatów reportersko - filmowych, oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów.

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2017-10-16

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-10-16

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-10-16