Zamówienie Nr PP.042.4.16.2017 z dnia 2017-10-16 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: przeprowadzenia warsztatów reportersko - filmowych dla młodzieży, uczestnictwa w jury oraz ocenie prac w ramach Konkursu dziennikarskiego dla młodzieży szkół średnich pn. "Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej" organizowanych w projekcie "Puszcza i ludzie".

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: przeprowadzenia warsztatów reportersko - filmowych dla młodzieży, uczestnictwa w jury oraz ocenie prac w ramach Konkursu dziennikarskiego dla młodzieży szkół średnich pn. "Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej" organizowanych w projekcie "Puszcza i ludzie".
Numer PP.042.4.16.2017
Data wydania 2017-10-16

Znak sprawy: PP.042.4.16.2017                                                                   Hajnówka, 16.10.2017 r.

 

 

Oferenci uczestniczący w postępowaniu ofertowym

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Dotyczy: przeprowadzenia warsztatów reportersko - filmowych dla młodzieży, uczestnictwa w jury oraz ocenie prac w ramach Konkursu dziennikarskiego dla młodzieży szkół średnich pn. "Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej" organizowanych w projekcie "Puszcza i ludzie".

 

Powiat Hajnowski na podstawie Zarządzenia Nr 21/2017  Starosty Hajnowskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia procedur do projektu pn. "Puszcza i ludzie", w tym Procedury nr 1 szacowania wartości zamówienia, wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy dotyczącej zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 euro informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.

 

Zestawienie ofert po ocenie przez Zamawiającego:

 

L.p.

Nazwa oferenta

Zgodność oferty z wymaganiami formalnymi

Cena brutto

Liczba punktów

Doświadczenie

Liczba punktów

Liczba punktów razem/

Ranking

1

Goodart Michał Baranowski

ul. Storczykowa 1

87-134 Stary Toruń

TAK

5043,00 zł

51,22 pkt

9 referencji

30 pkt

81.22pkt/I

2

Studio TV Jarosław Kiryluk

ul. Warszawska 1E 17-200 Hajnówka

NIE

3690,00 zł

70,00 pkt

0 referencji

 Brak potwierdzenia wykonania usługi

-

-

 

 

Wybrano ofertę:

Goodart Michał Baranowski

  1. Storczykowa 1, 87-134 Stary Toruń

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego. Biorąc pod uwagę kryteria oceny: cena i doświadczenie w przeprowadzeniu warsztatów reportersko - filmowych, oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2017-10-16

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-10-16

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-10-16