Zamówienie Nr PP.042.4.17.2017 z dnia 2017-11-29 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: dostawy materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Puszcza i ludzie”

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: dostawy materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Puszcza i ludzie”
Numer PP.042.4.17.2017
Data wydania 2017-11-29

Znak sprawy: PP.042.4.17.2017                                                                   Hajnówka, 29.11.2017 r.

 

Oferenci uczestniczący w postępowaniu ofertowym

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Dotyczy: dostawy materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu  „Puszcza i ludzie”

Powiat Hajnowski na podstawie Zarządzenia Nr 21/2017  Starosty Hajnowskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia procedur do projektu pn. "Puszcza i ludzie", w tym Procedury nr 1 szacowania wartości zamówienia, wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy dotyczącej zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 euro informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.

 

Zestawienie ofert po ocenie przez Zamawiającego:

L.p.

Nazwa oferenta

Zgodność oferty z wymaganiami formalnymi

Cena brutto

 

Ranking

1

Michał Firańczyk Office Service

ul.Przędzalniana 6H

15-688 Białystok

TAK

4012,25

 II

2

Katarzyna Olszewska-Piotrowska

Grafix              

ul. I Armii Wojska Polskiego 2A

TAK

3881,33

I

Wybrano ofertę:

Katarzyna Olszewska-Piotrowska, Grafix       

  1. I Armii Wojska Polskiego 2A

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego. Biorąc pod uwagę kryteria oceny: cena - 100%

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2017-11-29

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-11-29

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-11-29