Zamówienie Nr PP.042.4.18.2017 z dnia 2017-11-13 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie- I etap"

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie- I etap"
Numer PP.042.4.18.2017
Data wydania 2017-11-13

Znak sprawy PP.042.4.18.2017                                                        Hajnówka, 13.11.2017 r.

 

Powiat  Hajnowski

  1. A. Zina 1

17-200 Hajnówka

tel: 856822718; fax: 856824220

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl;

strona internetowa: www.powiat.hajnowka.pl

NIP 6030017563; REGON 050658580

 

        

                       Do Wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

                  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

  1. „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych

                          o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie- I etap" 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1020), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena 60% i doświadczenie zawodowe kadry 40%.

 

  1. W zakresie:

- Pakiet I  Warsztaty terenowe dla społeczności lokalnych pt. „Puszcza odkryta na nowo -  Złożono 1 ofertę.

 Jest to oferta firmy:                                            

               Agencja Turystyczna CZAJKA Ludmiła Żłobin

                Zamosze 48, 17-220 Narewka

Oferta firmy Agencja Turystyczna CZAJKA Ludmiła Żłobin,  Zamosze 48, 17-220 Narewka spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryterium cena i doświadczenie zawodowe kadry.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Punktacja

Razem/Ranking

Cena

Liczba punktów

Doświadczenie zawodowe kadry

Liczba punktów

1

  Agencja Turystyczna CZAJKA Ludmiła Żłobin

Zamosze 48, 17-220 Narewka

 

21200,00 zł

 60 pkt

5

40 pkt

100 pkt/I

 

 

Zamawiający informuje, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nastąpi w terminie 20.11.2017 r.

 

 

 

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

 

 

                                                                                    

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2017-11-13

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-11-13

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-11-13