Zamówienie Nr PP.042.4.24.2017 z dnia 2017-12-07 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: zakup i dostawy tabletów multimedialnych stanowiących nagrody w ramach konkursu dziennikarskiego „Bierna czy czynna ochrona Puszczy Białowieskiej” realizowanego w projekcie „Puszcza i ludzie”

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: zakup i dostawy tabletów multimedialnych stanowiących nagrody w ramach konkursu dziennikarskiego „Bierna czy czynna ochrona Puszczy Białowieskiej” realizowanego w projekcie „Puszcza i ludzie”
Numer PP.042.4.24.2017
Data wydania 2017-12-07

Znak sprawy: PP.042.4.24.2017

Hajnówka, 07.12.2017 r.

Oferenci uczestniczący w postępowaniu ofertowym

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zakup i dostawy tabletów multimedialnych stanowiących nagrody w ramach konkursu dziennikarskiego „Bierna czy czynna ochrona Puszczy Białowieskiej” realizowanego w projekcie „Puszcza i ludzie”

Powiat Hajnowski na podstawie Zarządzenia Nr 21/2017 Starosty Hajnowskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia procedur do projektu pn. "Puszcza i ludzie", w tym Procedury nr 1 szacowania wartości zamówienia, wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy dotyczącej zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 euro informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Zestawienie ofert po ocenie przez Zamawiającego:

L.p.

Nazwa oferenta

Zgodność oferty z wymaganiami formalnymi

Cena

brutto

Liczba

punktów

Gwarancja

Liczba

punktów

Liczba punktów razem/ Ranking

1

Biuro

Inżynieryjne

Martex

Marcin Puźniak

Gorzeszów 19

58-405

Krzeszów

TAK

5 269,32 zł

80 pkt

36

miesięczna

20 pkt

100pkt/I

 

Wybrano ofertę:

® Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego. Biorąc pod uwagę kryteria oceny: cena i gwarancja oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2017-12-07

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-12-07

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-12-07