Zamówienie Nr PP.054.1.2017 z dnia 2017-05-30 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy zamówienia Nr PP.054.1.2017 z dnia 2017-05-15 pt. "Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawę informatora turystycznego „Region Puszczy Białowieskiej”.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy zamówienia Nr PP.054.1.2017 z dnia 2017-05-15 pt. "Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawę informatora turystycznego „Region Puszczy Białowieskiej”.
Numer PP.054.1.2017
Data wydania 2017-05-30

Hajnówka, 30.05.2017 r.

PP.054.1.2017

 

 

 

                                                                             Do wszystkich uczestników postępowania

                                                                                   prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

                                                   dotyczącego udzielenia zamówienia na opracowanie graficzne, skład, druk i dostawę informatora turystycznego „Region Puszczy Białowieskiej”.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Zamawiający działając zgodnie z postępowaniem prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w warunkach zamówienia przedmiotowego zapytania ofertowego, tj. cena brutto – 100 %.

 

Najkorzystniejszą ofertę w oparciu o powyższe kryterium złożyła firma:

MULTIGRAF DRUKARNIA SPÓŁKA Z O.O.

ul. Bielicka 76 C

85-135 Bydgoszcz

 

Cena brutto: 2 520,00 PLN

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-05-30

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-05-30