Zamówienie Nr z dnia 2016-10-03 - Zakup wraz z dostawą na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka piasku w ilości 250 m3 o uziarnieniu do 2 mm z przeznaczeniem do mieszanki piaskosoli

Tytuł Zakup wraz z dostawą na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka piasku w ilości 250 m3 o uziarnieniu do 2 mm z przeznaczeniem do mieszanki piaskosoli
Data wydania 2016-10-03
Termin składania uwag do oferty 2016-10-12

     Hajnówka, dnia 2016-10-03

DT.3421.15.2016

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

       Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienie oferty cenowej na zamówienie pn. „Zakup wraz z dostawą na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka piasku w ilości 250 m3 o uziarnieniu do 2 mm z przeznaczeniem do mieszanki piaskosoli”.

           Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu oferty wraz z załącznikami w terminie do dnia 12.10.2016 r. do godziny 14.30 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka.

            Materiały dostępne na stronie www.powiat.hajnowka.pl.

 

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Inż. Krystyna Miszczuk

 

Załączniki:

1. Formularz oferty na wykonanie zamówienia

2. Projekt umowy – zał. Nr 1

3. Oświadczenie o prawie do dysponowania

   piaskiem – zał. Nr 1 do Umowy

4. Wykaz podwykonawców – zał. Nr 2

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2016-10-03

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2016-10-03