Zamówienie Nr z dnia 2016-10-03 - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: „Kruszenie gruzu betonowo-asfaltowego i kamienia polnego w ilości ok. 2 000 ton na placu Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ul. Górnej, 17-200 Hajnówka”.

Tytuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: „Kruszenie gruzu betonowo-asfaltowego i kamienia polnego w ilości ok. 2 000 ton na placu Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ul. Górnej, 17-200 Hajnówka”.
Data wydania 2016-10-03
Termin składania uwag do oferty 2016-10-11

Hajnówka, dnia 2016-10-03

DT.3421.16.2016

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

             Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia oferty cenowej na zamówienie pn. „Kruszenie gruzu betonowo-asfaltowego i kamienia polnego w ilości ok. 2 000 ton na placu Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ul. Górnej, 17-200 Hajnówka”.

        Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu oferty wraz z załącznikami w terminie do dnia 11.10.2016 r. w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka.

         Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami),) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

.

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Inż. Krystyna Miszczuk

 

 

 

Załącznik:

  1. Warunki zamówienia

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2016-10-03

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2016-10-03