Zamówienie Nr z dnia 2017-01-25 - Unieważnienie zapytania ofertowego nr PP.042.1.2017 z dnia 18.01.2017 na: "Przeprowadzenie grupowych warsztatów oraz indywidualnego coachingu dla osób korzystających z MOPS w Hajnówce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Hajnówka"

Tytuł Unieważnienie zapytania ofertowego nr PP.042.1.2017 z dnia 18.01.2017 na: "Przeprowadzenie grupowych warsztatów oraz indywidualnego coachingu dla osób korzystających z MOPS w Hajnówce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Hajnówka"
Data wydania 2017-01-25

Hajnówka, 25.01.2017 r.

Nr sprawy: PP.042.1.2017

Unieważnienie zapytania ofertowego nr PP.042.1.2017 z dnia 18.01.2017 na: "Przeprowadzenie grupowych warsztatów oraz indywidualnego coachingu dla osób korzystających z MOPS w Hajnówce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Hajnówka" na potrzeby realizacji projektu: "Szansa w integracji" nr RPPD.07.01.00-20-0036/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 osi Priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Starosta Hajnowski informuje, że unieważnia zapytanie ofertowe nr PP.042.1.2017 z dnia 18.01.2017 r. na: "Przeprowadzenie grupowych warsztatów oraz indywidualnego coachingu dla osób korzystających z MOPS w Hajnówce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Hajnówka".

Uzasadnienie

Zamawiający unieważnia Zapytanie ofertowe nr PP.042.1.2017 z dnia 18.01.2017 na: "Przeprowadzenie grupowych warsztatów oraz indywidualnego coachingu dla osób korzystających z MOPS w Hajnówce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Hajnówka", ponieważ nie zostało opublikowane w internetowej
„Bazie Konkurencyjności".

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

Wicestarosta

Jadwiga Dąbrowska

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Łapińska - Chomicka, Wydział Promocji i Rozwoju

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-01-25

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-01-25