Zamówienie Nr z dnia 2017-06-13 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
Data wydania 2017-06-13

                   Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 19 ust.1 pkt 3 i art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016r., poz 1867 ze zm.) Powiat Hajnowski ogłasza zamiar udzielenia zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

  1. Nazwa i adres organizatora transportu zbiorowego.

Powiat Hajnowski, w imieniu którego działa Starosta Hajnowski z siedzibą w Hajnówce przy ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

  1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia.

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016r., poz 1867 ze zm. )

  1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy.

Rodzaj transportu : Publiczny transport kolejowy

Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie zbiorowym kolejowym na odcinku linii kolejowych: Nr 52 Lewki – Białowieża na odcinku Hajnówka- Białowieża i Nr 451 Białowieża – Białowieża Pałac.

  1. Przewidywana data zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

14 grudnia 2017r.

  1. Okres świadczenia usług.

84 miesiące od daty udzielenia zamówienia

  1. Zmiana informacji.

Na podstawie art. 23 ust.5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016r. , poz. 1867 ze zm. ) zastrzega się możliwość zmiany informacji objętych ogłoszeniem.

  1. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia.

- Biuletyn Informacji Publicznej (www.powiat.hajnowka.pl)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-06-14

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-06-13