Zamówienie Nr z dnia 2017-07-10 - ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dzierżawy pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenia stołówki i kuchni szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności.

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dzierżawy pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenia stołówki i kuchni szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności.
Data wydania 2017-07-10
Termin składania uwag do oferty 2017-07-20

Hajnówka 23.06.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące dzierżawy pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenia stołówki i kuchni szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności.

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Piłsudskiego 7, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. (85) 682 27 80

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  Dzierżawa pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce, z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności.

 

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  1. Po wydzierżawieniu od szkoły pomieszczeń kuchni oraz stołówki Dzierżawca zobowiązany będzie do prowadzenia stołówki na następujących zasadach:
  2. a) codzienne przygotowanie (zgodnie z normami żywieniowymi) i wydawanie obiadów dla żywienia zbiorowego dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce, z wyłączeniem dni wolnych od nauki. Wszelkie zmiany dotyczące czasu i terminów wydawania posiłków wymagają wcześniejszego uzgodnienia obu stron.
  3. b) koszt jednego pełnowartościowego obiadu dla ucznia może wynosić maksymalnie 4,00 zł (bez VAT – posiłki dla uczniów są zwolnienie z podatku VAT),
  4. c) koszt jednego pełnowartościowego obiadu dla nauczyciela oraz pracownika szkoły może wynosić maksymalnie 5,00 zł (bez VAT – posiłki dla uczniów są zwolnienie z podatku VAT),
  5. d) koszt obiadów dla innych osób wg własnej kalkulacji,
  6. e) minimalna miesięczna stawka czynszu nie może być niższa niż 1000 zł brutto,
  7. f) inne zasady zostaną określone w umowie najmu.

 

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

1.09.2017 r. - 31.08. 2020 r.

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 20.07.2017r. w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 7.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Januszkiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

Data wytworzenia: 2017-07-10

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-07-11

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-07-10