Zamówienie Nr z dnia 2017-10-12 - Informacja z otwarcia ofert. Dotyczy zamówienia pn. „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce " z dnia 2017-10-03

Tytuł Informacja z otwarcia ofert. Dotyczy zamówienia pn. „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce " z dnia 2017-10-03
Data wydania 2017-10-12

Hajnówka 12.10.2017r.

 

 Informacja z otwarcia ofert

 

 

              Powiat Hajnowski  w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego „Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru  nad inwestycją w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce” w formie  rozeznania rynku  zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  i „Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” informuje, że:

  1. Otwarcie ofert w postępowaniu  odbyło się w dniu 12.10.2017r. o godz. 10:15
  2. Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1515254,13zł. netto.
  3. W ramach postępowania przetargowego wpłynęło 7 ofert:

 

Lp

                     Nazwa  i adres oferenta

    Cena oferty (brutto)

1

WarMbud  Mariusz Warszycki, ul. Mickiewicza 58/20, 17-100  Bielsk Podlaski

36500,00zł.

2

Usługi Instalacyjno- Budowlane Zbigniew  Świaniewicz, ul. Długosza 8, 16-001 Kleosin

27060,00zł.

3

„ATM” Krzysztof  Miklaszewicz – usługi budowlane, ul. Bema 99/33 , 15-370 Białystok

47478,00zł.

4

Przedsiębiorstwo Usługowe „AD- BUD” R i P Popow s.c., ul,. Żelazna 9/54, 15-298 Białystok

34000,00zł.

5

PHU „OVEN”Piotr Boratyński, ul. K. Wyszyńskiego 2 lok. 31, 15- 888 Białystok

35913,00zł.

6

WRZOSBUD Włodzimierz Sacharczuk, ul Wrzosowa 87, 17-200 Hajnówka

74000,00zł.

7

EUROENERGIA Mirosław Polens, ul. Konińska 2, 16-400 Suwałki

43000,00zł.

 

                                                                                                          Starosta Hajnowski

                                                                                                          Mirosław Romaniuk

 

                                                                                                       

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2017-10-12

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-10-12

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-10-12