Zamówienie Nr DT.3421.17.2016 z dnia 2016-11-21 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn. „Odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Hajnowskiego pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2016/2017

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Hajnówka, dnia 2016-11-21

DT.3421.17.2016

Otrzymują

wg rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym informuję, że prowadzone przez Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce postępowania w trybie rozpoznania cenowego pn. „Odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Hajnowskiego pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2016/2017” zostało rozstrzygnięte.

 

Wybrano niżej wymienione oferty:

I. w zakresie ciągnika z pługiem o mocy 140KM i powyżej – 2 sztuki wybrano:

- ofertę nr 2 złożoną przez PPHU TOMEX Tomasz Danilewski, ul. Pszeniczna 7, 17-200 Hajnówka, cena oferowana 7 047,00 zł – 100,00 pkt,

- ofertę nr 1 złożoną przez Zakład Ogólnobudowlany Janusz Konach, Łuszcze 13, 17-207 Czyże, cena oferowana 7 290,00 zł – 96,66 pkt.

Uzasadnienie wyboru

W prowadzonym postępowaniu ww. zakresie wpłynęły dwie oferty. Wybrano obie oferty, ponieważ spełniały one wymagania związane z wykonaniem zamówienia oraz nie przekroczyły kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 

II. w zakresie samochodu ciężarowego skrzyniowego o ładowności dopuszczalnej powyżej 9 ton z zamontowanym pługiem klinowym lub skośnym (napęd min. na 2 osie) – 1 sztuka wybrano:

- ofertę nr 3 złożoną przez P.H.U. „TRANSKOP” Usługi Transportowe i Koparką, ŻWIR – PIASEK, Jan Oniszczuk, Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, cena oferowana 6 426,00 – 100,00 pkt

Uzasadnienie wyboru

Oferta była jedyną ofertą złożoną ww. zakresie w prowadzonym postępowaniu. Oferta została wybrana, ponieważ spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia oraz nie przekroczyła kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 

III. w zakresie koparko – ładowarki z pługiem skośnym – 1 sztuka wybrano:

- ofertę nr 4 złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowe „ŁADMAG” Eugeniusz Magruk, ul. Akacjowa 24, 17-100 Bielsk Podlaski, cena oferowana 6 480,00 zł – 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

W związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

VI. w zakresie równiarki drogowej lub innego ciężkiego nośnika z zamontowanym pługiem klinowym – 1 sztuka

- ofertę nr 2 PPHU Tomasz Danilewski, ul. Pszeniczna 7, 17-200 Hajnówka – 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

W związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano następującą punktację wg kryterium „cena”.

Ciągnik z pługiem o mocy 140KM i powyżej – 2 sztuki

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto [zł/h]

Przewidywana liczba godzin

Ogółem [zł]

Liczba punktów

2.

PPHU TOMEX

Tomasz Danilewski

ul. Pszeniczna 7

17-200 Hajnówka

156,60

45

7 047,00

100,00

1.

Zakład Ogólnobudowlany

Janusz Konach

Łuszcze 13

17-207 Czyże

162,00

45

7 290,00

96,66

Samochód ciężarowy skrzyniowy o ładowności dopuszczalnej powyżej 9 ton z zamontowanym pługiem klinowym lub skośnym (napęd min. na 2 osie) – 1 sztuka

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto [zł/h]

Przewidywana liczba godzin

Ogółem [zł]

Liczba punktów

3.

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparką

ŻWIR – PIASEK

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

183,60

35

6 426,00

100,00

Koparko – ładowarka z pługiem skośnym – 1 sztuka

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto [zł/h]

Przewidywana liczba godzin

Ogółem [zł]

Liczba punktów

4.

Przedsiębiorstwo Usługowe „ŁADMAG” Eugeniusz Magruk

ul. Akacjowa 24

17-100 Bielsk Podlaski

162,00

40

6 480,00

100,00

3.

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparką

ŻWIR – PIASEK

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

172,80

40

6 912,00

93,75

Równiarka drogowa lub inny ciężki nośnik z zamontowanym pługiem klinowym

– 1 sztuka

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto [zł/h]

Przewidywana liczba godzin

Ogółem [zł]

Liczba punktów

2.

PPHU TOMEX

Tomasz Danilewski

ul. Pszeniczna 7

17-200 Hajnówka

181,44

40

7257,60

100,00

Usługi Transportowe – Krajowe

Paweł Danilewski

ul. Siewna 24

17-200 Hajnówka

199,80

40

7 992,00

90,81

3.

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparką

ŻWIR – PIASEK

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

205,20

40

8 208,00

88,42

 

Wybrani Wykonawcy proszeni są o podpisanie umowy w dniu 01 grudnia 2016 roku o godz. 10.00. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka. W dniu podpisania umowy przeprowadzone zostanie również szkolenie kierowców i operatorów wybranych Wykonawców w zakresie sposobu i technologii zimowego utrzymania.

 

 

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

W Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2016-11-21

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2016-11-21