Zamówienie Nr ZDP z dnia 2019-05-22 - Zamówienie pn. "Czyszczenie i przegląd eksploatacyjny separatora ropopochodnych PSV 15/100 wraz z osadnikiem".INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł Zamówienie pn. "Czyszczenie i przegląd eksploatacyjny separatora ropopochodnych PSV 15/100 wraz z osadnikiem".
Numer ZDP
Data wydania 2019-05-22
Termin składania uwag do oferty 2019-05-29

Hajnówka, dnia 03 czerwca 2019 r.

DT.26.11.2019

 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na „Czyszczenie i przegląd eksploatacyjny separatora ropopochodnych PSV 15/100 wraz z osadnikiem”.

 

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 3, którą złożyła firma:

 

Separator Service Sp. z o.o.

ul. Gen. Okulickiego 4

05-500 Piaseczno

 

Cena oferty wynosi 4 492,80 zł brutto.

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez  Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione oferty spełniające wymagania Zamawiającego zawartymi w Warunkach Zamówienia, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto [zł]

Uzyskana ilość punktów [pkt]

1.

EKOSERWICE Sp. z o.o. Usługi Sp. K.

PL. Kilińskiego2,

35-505 Rzeszów

adres do korespondencji:

ul. Sowia 6B

32-500 Chrzanów

13 176,00

34,10

2.

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

8 944,86

50,23

3.

Separator Service

Sp. z o.o.

ul. Gen. Okulickiego 4

05-500 Piaseczno

4 492,80

100,00

 

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Mikołaj Janowski

_______________________________________________________________________
"W związku ze zgłoszonymi uwagami dotyczącymi stawki podatku VAT przekazuję uaktualniony formularz ofertowy do zaproszenia. Termin pozostaje niezmieniony tj. do dnia 29 maja 2019 r. do godz. 12:00"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszam wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty w sprawie udzielenia zamówienia pn. "Czyszczenie i przegląd eksploatacyjny separatora ropopochodnych PSV 15/100 wraz z osadnikiem". W załączeniu przesyłam Warunki Zamówienia oraz formularz ofertowy. Ofertę należy złożyć do dnia 29 maja 2019 r. do godziny 12 w siedzibie zamawiającego tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka lub przesłać na adres zdp@powiat.hajnowka.pl  w terminie jak wyżej.
W załączeniu:
1. Warunki Zamówienia
1.1. Formularz ofertowy

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Mikołaj Janowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Data wytworzenia: 2019-05-22

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-06-03

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-05-22