Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych

Mapa aktywności organizacji pozarządowych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, nad którymi nadzór sprawuje Starosta

Mapa aktywności fundacji

Mapa aktywności stowarzyszeń zwykłych - które nie dokonały zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015r. Poz. 1923) 

Mapa aktywności uczniowskich klubów sportowych wpisanych do ewidencji Starosty 

Mapa aktywności stowarzyszeń sportowych, nad którymi nadzór sprawuje Starosta 

Mapa aktywności stowarzyszeń kultury fizycznej, nieprowadzących działalności gospodarczej

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych wpisanych po 20 maja 2016r.,  działających zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015r. Poz. 1923)  - w załączniku strony 

  

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Szwarc, Wydział Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-03-13

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-04-25

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-01-23