Programy i strategie

 Programy obowiązujące:

Analiza dostępności komunikacyjnej regionu Puszczy Białowieskiej

Analiza zapotrzebowania, potencjału i wykorzystania surowców w regionie

Oferta inwestycyjna i sposoby jej promocji

Waloryzacja przyrodnicza i kulturowa gmin powiatu hajnowskiego - raport

 

ARCHIWUM

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017

Strategia zrównoważonego rozwoju Powiatu Hajnowskiego do 2015 roku

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU HAJNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W 2015 ROKU

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU HAJNOWSKIEGO NA LATA 2012– 2015

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU HAJNOWSKIEGO NA LATA 2008 - 2011

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH w POWIECIE HAJNOWSKIM

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE HAJNOWSKIM NA LATA 2008 – 2015

POWIATOWY PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 2007-2013 Powiatu Hajnowskiego

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 2004-2006 Powiatu Hajnowskiego

PAŃSTWOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2010

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Metryka strony

Udostępniający: Violetta Miniuk - Wydział Organizacyjno - Administracyjny Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Nikołajuk

Data wytworzenia: 2011-10-26

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2004-05-25

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2021-05-06

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2004-05-25