Programy i strategie

 

 

ARCHIWUM

Strategia zrównoważonego rozwoju Powiatu Hajnowskiego do 2015 roku

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU HAJNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W 2015 ROKU

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU HAJNOWSKIEGO NA LATA 2012– 2015

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU HAJNOWSKIEGO NA LATA 2008 - 2011

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH w POWIECIE HAJNOWSKIM

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE HAJNOWSKIM NA LATA 2008 – 2015

POWIATOWY PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 2007-2013 Powiatu Hajnowskiego

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 2004-2006 Powiatu Hajnowskiego

PAŃSTWOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2010

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Metryka strony

Udostępniający: Violetta Miniuk - Wydział Organizacyjno - Administracyjny Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Nikołajuk

Data wytworzenia: 2011-10-26

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2004-05-25

Data modyfikacji: 2018-05-15

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2004-05-25