Rok 2008

........................................ UCHWAŁY RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO III KADENCJI w 2008 roku
XV/105/08 z 28.08.2008r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"
XV/104/08 z 28.08.2008r. w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego"
XV/103/08 z 28.08.2008r. w sprawie zmian podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 r.
XV/102/08 z 28.08.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/240/06 Rady powiatu Hajnowskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Hajnowskiego na lata 2007-2013
XV/101/08 z 28.08.2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XIV/100/08 z 26.06.2008r. w sprawie likwidacji Osrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzacego w skład Hajnowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Hajnówce
XIV/99/08 z 26.06.2008r. w sprawie podziału środków Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 r.
XIV/98/08 z 26.06.2008r. w sprawie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Hajnowskim na lata 2008 - 2015.
XIV/97/08 z 26.06.2008r. w sprawie Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hajnowskim na lata 2008 - 2015.
XIV/96/08 z 26.06.2008r. w sprawie Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008 - 2015.
XIV/95/08 z 26.06.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/07 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Prof. Simony Kossak oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół srednich kończacych sie maturą.
XIV/94/08 z 26.06.2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Hajnowskiemu.
XIV/93/08 z 26.06.2008r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 oraz sposobu podziału zysku za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
XIV/92/08 z 26.06.2008r. w sprawie wyboru banku do udzielenia i obsługi kredytu bankowego długoterminowego w 2008 roku
XIV/91/08 z 26.06.2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XIII/90/08 z 30.04.2008r. w sprawie udzielenia absolutorium
XIII/89/08 z 30.04.2008r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Hajnówce
XIII/88/08 z 30.04.2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powatu Hajnowskiego
XIII/87/08 z 30.04.2008r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzedu Pracy w Hajnówce
XIII/86/08 z 30.04.2008r. w sprawie zmiany likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Hajnowskiego Centyrum Kształcenia Zawodowego w Hajnówce
XIII/85/08 z 30.04.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/240/06 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Hajnowskiego na lata 2007-2013.
XIII/84/08 z 30.04.2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XII/83/08 z 31.03.2008r. w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
XII/82/08 z 31.03.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/240/06 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Hajnowskiego na lata 2007-2013.
XII/81/08 z 31.03.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/75/08 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz regulaminu okreslającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw na 2008 rok.
XII/80/08 z 31.03.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
XII/79/08 z 31.03.2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XI/78/08 z 28.02.2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi "Your School" Centrum Nauki Języków Obcych Sylwia i Jan Rubkiewicz s.c. na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce.
XI/77/08 z 28.02.2008r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 rok.
XI/76/08 z 28.02.2008r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Hajnowski
XI/75/08 z 28.02.2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz regulaminu okreslającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw na 2008 rok.
XI/74/08 z 28.02.2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

Metryka strony

Udostępniający: Violetta Miniuk - Wydział Organizacyjno - Administracyjny Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2008-03-04

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2008-03-04

Data modyfikacji: 2008-09-03

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2008-03-04