Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania

OS.6341.18.2016.KI                                                                         Hajnówka, dn. 22.04.2016

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
 o wszczęciu postępowania


           

Zgodnie z art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2016.23/ oraz art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne /Dz.U.2015.469 ze zm./ zawiadamia się, iż w dniu 20.04.2016 roku, na wniosek  Wójta Gminy Narewka zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę wylotu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi gminnej Nr107083B w Grodzisku.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Iwacik Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski

Data wytworzenia: 2019-10-08

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2016-05-10

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-10-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2016-05-10