Hajnówka, dnia 07.08.2012 r.


RŚ.6341.47.2012.JM
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowaniaZgodnie z art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami/ oraz art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne /Dz.U. z 2012 r. poz.145/
zawiadamia się, iż w dniu 06.08.2012 roku na wniosek Urzędu Gminy Hajnówka (znak: IP.7021.37.2012 z dnia 03.08.2012 roku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego (decyzja z dnia 14.05.2012r. znak: RŚ.6341.25.2012.KŁ) na pobór wody podziemnej i odprowadzania ścieków ze stacji uzdatniania wody w Nowoberezowie, gmina Hajnówka, w zakresie zwiększenia ilości pobieranej wody w skali roku.a/a


Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2012-08-08

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2012-08-08

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2015-12-12

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2012-08-08