Hajnówka, dnia 17.08.2012r.

GK. 6620.7.12.2012

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

 

Zgodnie z art. 61 § 1, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98,poz.1071 z 2000 roku- jednolity tekst) Starostwo Powiatowe w Hajnówce zawiadamia, że na wniosek Pracowni Geodezyjno-Kartograficznej s. c. WRÓBEL w Bielsku Podlaskim zostało

wszczęte

 

postępowanie w sprawie zmiany powierzchni działki nr 716/1 położonej w obrębie Policzna gmina Kleszczele, figurującej na Skarb Państwa-Lasy Państwowe Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsk.

W trakcie prac geodezyjnych związanych z podziałami działek pod poszerzenie drogi Wólka-Opaka stwierdzono różnicę między powierzchnią ogólną w/w działki wykazaną w operacie ewidencji gruntów a powierzchnią działki obliczoną ze współrzędnych z dokładnością do 1m2.

W związku z powyższym, należało wszcząć postępowanie w celu wydania decyzji o zmianie powierzchni ogólnej działki.

 

 

Otrzymują:

 

  1. Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsk

  2. a/a

 

N.J.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnowce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2013-03-08

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2013-03-08

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2015-12-12

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2013-03-08