OS.6341.37.2013.KI

Hajnówka, dn. 12.07.2013

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

 

 

Zgodnie z art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne /Dz.U.2012.145 ze zm./ zawiadamia się, iż w dniu 10.07.2013 roku, na wniosek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, ul. Kolejowa-Wejmutka, 17-230 Białowieża zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie brodu przez rzekę Rudnię na działkach o nr ewid. 123, 127, 128 obręb Puchły, Gm. Narew.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Iwacik Wydział Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2013-07-12

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2013-07-12

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2015-12-12

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2013-07-12