Obwieszczenie OS.602.1.2015.EC

 

Hajnówka, dnia 27.02.2015 r.

OS.602.1.2015.EC

 

 

 

Obwieszczenie

 

 

 

 

Na podstawie art. 48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami), w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz.1232 ze zmianami) Zarząd Powiatu Hajnowskiego informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowywanego projektu „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Hajnowskiego na lata 2016-2020”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Hajnowskiego

         Mirosław Romaniuk 

Metryka strony

Udostępniający: Ewa Cieślik Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski

Data wytworzenia: 2015-02-27

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-02-27

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-10-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-02-27