OS.6341.44.2015.KI                                                                           Hajnówka, dn. 09.10.2015

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
 o wszczęciu postępowania

 

 

Zgodnie z art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2013.267 ze zm./  oraz art.127 ust. 6 ustawy Prawo wodne /Dz.U.2015.469/ zawiadamia się, iż w dniu 07.10.2015 roku, na wniosek  Stowarzyszenia Sympatyków Siemianówki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu w ramach budowy zjazdu z drogi powiatowej nr 1644B na działkę nr 59/9 obręb Siemianówka, Gm. Narewka.

 

 

 

           
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Iwacik Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski

Data wytworzenia: 2015-10-09

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-10-09

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-10-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-10-09