Hajnówka, dn. 20.01.2014

OS.6341.5.2014.KI

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 


Zgodnie z art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2013.267/ oraz art.127 ust. 6 ustawy Prawo wodne /Dz.U.2012.145 ze zm./ zawiadamia się, iż w dniu 17.01.2014 roku, na wniosek Urzędu Miasta Hajnówka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Hajnówka.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2014-01-20

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2014-01-20

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2015-12-12

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2014-01-20