Uchwała Rady NR XVIII/121/08 z dnia 2008-12-22 w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka w Białowieży.

w sprawie w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka w Białowieży.
Data wydania 2008-12-22
Numer NR XVIII/121/08

Uchwała nr XVIII/121/08

Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 grudnia 2008r.
w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka w Białowieży.
                                                                                                                                                                                            
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 180, poz. 1112) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXIII/227/06 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie statutu Domu Dziecka w Białowieży ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006r. Nr 190, poz. 1797) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Placówka przeznaczona jest na 30 miejsc dla dzieci i młodzieży od 3 roku życia do osiągnięcia pełnoletności.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady
Sergiusz Kojło

Załączniki do treści

  • NR XVIII/121/08 (PDF, 82,78 KB)

    Uchwała w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka w Białowieży.

Metryka strony

Udostępniający: Biuro obsługi Rady Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2008-12-28

Data modyfikacji: 2008-12-28

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2008-12-28