Zamówienie Nr DT.3410.2.2015 z dnia 2015-04-03 - Postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 50 ton.” INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Tytuł Postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 50 ton.” INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Numer DT.3410.2.2015
Data wydania 2015-04-03

 

                                                                                                                     Hajnówka, dnia 2015.04.02

DT.3410.2.2015

                                   

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na:

               „Dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej

                C69B3 PU w ilości 50 ton.”              

 

 

                                              INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

  1. W dniu 02 kwietnia 2015 r. w zostały otworzone oferty w przedmiotowym postępowaniu.
  2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3. Zamawiający na realizację zamówienia łącznie przeznaczył łączną kwotę netto 73 310, 00 , w przeliczeniu 17 351, 89 euro.
  4. Łącznie wpłynęło 5 ofert, złożone w opakowaniach prawidłowo zamkniętych. Oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym na składanie ofert.
  5. Informacje o otwartych ofertach:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

    1

BITUNOVA Sp. z o.o.

ul. Wólczyńska 237

01- 919 Warszawa

67 465, 50

    2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

76 260, 00

    3

OLAN Południe

Sp. z o.o.

ul. Szkolna 6

33-200 Dąbrowa Tarnowska

76 444, 50

    4

BUDOMOST

Sp. z o.o.

Zaścianki ul. Szosa Baranowicza 37

15-522 Białystok

75 891, 00

    5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

ul. Krańcowa 7

21-100 Lubartów

161 253, 00

 

 

                                                                                                                     Kierownik

                                                                                                                                   Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                                                                              w Hajnówce

                                                                                                                                       inż. Krystyna Miszczuk

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-04-03

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-04-03

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-04-03