Zamówienie Nr OA.272.30.2019 z dnia 2019-06-14 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dot. Organizacji konferencji podsumowującej projekt "Puszcza i ludzie".

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dot. Organizacji konferencji podsumowującej projekt "Puszcza i ludzie".
Numer OA.272.30.2019
Data wydania 2019-06-14

Znak sprawy: OA.272.30.2019                                                                                 Hajnówka, 14.06.2019r.  

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           

 Dotyczy:

Organizacja konferencji podsumowującej projekt "Puszcza i ludzie".

Projekt „Puszcza i ludzie” dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Powiat Hajnowski na podstawie Zarządzenia Nr 21/2017  Starosty Hajnowskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia procedur do projektu pn. "Puszcza i ludzie", w tym Procedury nr 1 szacowania wartości zamówienia, wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy dotyczącej zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert.

Zestawienie ofert po ocenie przez Zamawiającego:

 

L.p.

Nazwa oferenta

Zgodność oferty z wymaganiami formalnymi

Cena /Liczba pkt

 Ranking

Uwagi

1

Dwór Bartnika

ul. Hajnowska 2/1

17-220 Narewka

 

TAK

 

10 479,60 zł / 74,43 pkt

 

III

 

-

2

Hajnowski Dom Kultury

ul. Tamary Sołoniewicz 4

17-200 Hajnówka

 

TAK

 

7 800,00 zł /  100 pkt

 

I

-

3

Fabryka Postępu Ewelina Majda

os. Stare Sady 22/20

98-300 Wieluń

 

TAK

 

14 950,00 zł / 52,17 pkt

 

VII

-

4

EOL Eugeniusz Ostapczuk

ul. Ogrodowa 28

17-220 Narewka

 

TAK

 

12 164,70 zł / 64,12 pkt

 

V

-

5

Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej

ul. Diamnetowa 4

20-447 Lublin

 

 

TAK

 

 

12 105,00 zł / 64,44 pkt

 

 

IV

-

6

ABRIL Beata Świątkowska

ul. Ogrodowa 15A/2

05-509 Józefosław

TAK

7950,00 zł / 98,11 pkt

II

-

7

Centrum Szkoleniowe IDEA GROUP Małgorzata Gąsińska

Ul. A9 11

32-086 Węgrzce

TAK

 

13653,00 zł/57,13 pkt

 

VI

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W wyniku oceny ofert stwierdzono, iż wszystkie oferty posiadały komplet wymaganych dokumentów.

 

Wybrano ofertę:

 

  • Hajnowski Dom Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17 – 200 Hajnówka

 

  1. Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta spełnia wymagania zapytania ofertowego. Biorąc pod uwagę kryteria oceny: cena - oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-06-14

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-06-14

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-06-14